ANBI Status

De statuten zijn in te zien via deze link

Stichting Kringloopwinkel Spullukus is vanaf 26 juli 2017 een door de Belastingdienst erkend goed doel. Sinds die datum heeft de Stichting de ANBI-status.

Volgens de statuten zijn we bekend onder de naam Stichting Spulluks. We zijn echter ook bekend onder de namen ‘Kringloopwinkel Spullukus’, ‘Stichting Kringloopwinkel Spullukus’ en ‘Spullukus’.

De Belastingdienst heeft Stichting Kringloopwinkel Spullukus als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels. Meer informatie over de voorwaarden en de regels waar een organisatie aan moet voldoen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Onze (adres)gegevens zijn:
Stichting Kringloopwinkel Spullukus
Molenstraat 5
5281 JM Boxtel
Tel: 06-22588123
RSIN nr.: 856604951
www.stichtingkringloopwinkelspullukus.nl
spullukus@ziggo.nl

Bankgegevens:
NL84RABO0308679024 t.n.v. Kringloopwinkel Spullukus

Lees ook het beleidsplan van Stichting Spullukus, te lezen via deze link

Financiering:
Het vermogen van de stichting bestaat uit al hetgeen door de stichting wordt verkregen uit:
– verkrijging uit omzet
– subsidies en donaties
– schenkingen, erfstellingen en legaten
– opbrengsten uit deelnemingen
– alle andere verkrijgingen en baten

Bestuurders:
Franks Geurtz (voorzitter)
Nol van Roosmalen (penningmeester)
Els Nooren (secretaris)